MG-MONT s.r.o
To čo nás spája ...

O spoločnosti
O nás :

Vďaka dlhodobej tradícií a skúsenosti sa zaraďujeme medzi významné domáce spoločnosti ponúkajúce komplexné riešenia v telekomunikačnom prostredí.
Pre investorov v telekomunikáciách sme známym finálnym dodávateľom montážnych prác vo všetkých oblastiach telekomunikačných technológií.

Technická odbornosť MG-MONTu vychádza z detailného poznania telekomunikačného prostredia
na Slovensku, platnej legislatívy, technických noriem a znalostí prenosovej a spojovacej technológie telekomunikačných sietí. Na týchto pevných základoch si udržujeme dominantné postavenie na trhu.

Našim cieľom je poskytovať služby najvyššej kvality s prvoradým cieľom dosiahnuť úplnú spokojnosť zákazníka. Preto uplatňujeme v telekomunikačnom prostredí skúsenosti z oblasti poradenstva, návrhu, rozvoja, výstavby a servisu komunikačných a telekomunikačných technológií.

Zefektívniť našu spoluprácu so zákazníkmi. Korektne jednať a čo najviac skvalitniť ponúkané služby plnením stále náročnejších cieľov pri aplikácií systému riadenia kvality.

Kvalitné profesné a technické zázemie spoločnosti, dlhoročná tradícia na trhu, široký súbor skúseností a know-how nás teda i do budúcnosti zaväzuje k ďalšiemu prehlbovaniu dobrého
zvuku mena MG-MONT vo vzťahu k našim zákazníkom, verejnosti a inštitúciám
.

… je Vaša spokojnosť
 
© 2005 LukyNET - Pavol Lukáč Všetky práva vyhradené!!!